Har içinde biten gonce güle minnet eylemem Harabi,Farisiyi bilmem, dile minnet…


Har içinde biten gonce güle minnet eylemem Harabi,Farisiyi bilmem, dile minnet eylemem Sırat-ı Mustakim üzere gözetirim Rahimi İblisin…